Guider - Ny konto i Outlook
1.
1: Åpne Outlook og gå til "Verktøy" og klikk på "E-postkontoer..."
 
2.
2: Velg "Legg til ny e-postkonto" og klikk på "Neste >"
 
3.
3: Velg "POP3" og klikk på "Neste >"
 
4.

4: Her fyller du inn opplysninger som du har mottatt eller opprettet i "Postmaster admin".
Giden finner du her.
Navn: Skriv inn navnet som skal vises når en mottaker mottar e-post fra deg.
E-postadresse: Her skriver du inn e-postadressen som mottaker skal svare til.
Brukernavn: Her skriver du inn ditt brukernavn. (hele e-postadressen)
Passord: Skriv inn passordet du har opprettet eller mottatt.
Server for innkommende e-post (POP3): Her skriver du inn "mail.ditt-domene.no".
Server for utgående e-post (SMTP): Her skriver du inn hvilke leverandør som skal sende e-posten din. eks. hvis du har Telenor ADSL, skriver du inn: "smtp.online.no". Klikk på "Neste >"
Oversikt over de vanligste SMTP serverene finner du her. 

 
5.
5. Da er du ferdig, og kontoen din skal fungrere fint.
Fikk du det ikke til, ringer du 52 82 55 55 så hjelper vi deg.