Avtalebetingelser
Generelle forretningsvilkår og betingelser dersom ikke annet er avtalt. Dette dokumentet definerer handlinger som Nextline betrakter som å være misbruk og strengt forbudt.

1. Generelt
Følgende vilkår gjelder for bruk av Nextline Invest AS sine produkter.
Endringer kan skje med 30 dagers forvarsel. Det forutsettes at Kunden har lest og godtatt disse betingelsene før produktet blir bestilt. Betingelsene er godtatt av kunden etter at bestillingen er sendt til Nextline Invest AS pr. e-post, faks eller post. Bestillingen er bindende så snart den er sendt til Nextline Invest AS.

2. Bruk
Følgende forhold kan ligge til grunn for en oppsigelse av avtalen og/eller øyeblikkelig stenging av tjenesten:
Bruken strider i mot norsk lovgivning.
Bruken strider i mot normal oppførsel på Internett. Nextline Invest AS definerer normal.
Bruken strider i mot denne avtalen og/eller vedlegg til denne avtalen.
Bruken fører til forstyrrelser på Nextline Invest AS sine systemer.
Nextline Invest AS forbeholder seg retten til å innskrenke bruksmulighetene til de ulike produktene pga. drift- og sikkerhetsmessige forhold. Nextline Invest AS har rett til å bruke kundeopplysninger til egen markedsføring. Nextline Invest AS sine medarbeidere vil være pålagt taushetsplikt om forretningshemmeligheter.

3. Avtaleperiode
Hver avtaleperiode gjelder i 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse på domener, webhotell og e-post må genereres via kundesenter på www.nextline.no ved å logge inn på din konto. Oppsigelse av andre tjenester sendes skriftlig e-post. Alle oppsigelser må foreligge 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for 12 måneder etter veiledende priser dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen.

4. Utvikling / Design
Pakkeprisen på webdesign forutsetter at kunden selv skaffer alt av tekst og bilder som skal til for å lage nettsiden. Skal vi ta på oss ansvaret for f.eks. fotografering, skanning av bilder o.l. påløper timepris på 690,- pr./t utenom pakkeprisen og vil bli fakturert i ettertid. Arbeid som overskrider 6000 NOK faktureres halve beløpet ved påbegynt arbeid og resten når arbeidet er godkjent av kunde.

5. Overforbruk
Ved overforbruk av trafikk eller lagringsplass i henhold til kundens pakke over en fire ukers periode, vil Nextline Invest AS gjøre kunden klar over dette ved å anbefale kunden i å oppgradere til en mer passende pakke. Dersom kunde ikke tar anmodningen, vil Nextline Invest AS kunne oppgradere kundens pakke til neste tilpasset pakke eller stenge tjenesten.

6. Betaling
Netto 10 dager dersom ikke annet er avtalt. Nextline Invest AS forbeholder seg retten til å sperre alle kundens tjenester, dersom betalingsfristen ikke opprettholdes. Ved gjenåpning av tjenesten påløper gjenåpningsgebyr pålydende 390,- Nextline Invest AS kan ikke stilles ansvarlig for Kundens tap som følge av driftsforstyrrelser eller andre feil. Herunder begrenset mulighet for kontakt med ansvarlig.

Alle priser kan endres av Nextline Invest AS med 3 mnd. varsel. Alle priser eks. mva.

7. Tvister
Partene vedtar Haugaland tingrett som verneting om eventuele tvister ved denne avtale.